Coöbra veilingen Asse, 09-06-2012

Coöbra veilingen Asse, 09-06-2012

Ampli nam alle klank en licht aspecten van dit event voor zijn rekening.